**FREE…
Anytime… Anywhere…
e-Kelas.my
Pengajaran dan Pembelajaran
hybrid
Online + Offline
Pengguna
Guru
Murid
Ibubapa
Kategori Sekolah
Sekolah Rendah
Sekolah Jenis Kebangsaan
Sekolah Menengah
Modul
Nota
Statik (buku & nota)
Video
Interaktif
Praktis / Ulangkaji
Kuiz interatif
Kuiz statik
Kerjarumah / Tugasan
Offline + Upload
Inline
Konferens Video / Webinar / Online
Class
Laporan Kemajuan (Pelajar, Guru,
Ibubapa)
Nota
Praktis
Video
Conference
Laporan Kemajuan
Subjek
Sekolah Kebangsaan &
S.J.K.
Tahun 1 – 3
Bahasa Malaysia
English
Tahun 4 – 6
Bahas Malaysia
English
Sains
Matematik
Pendidikan Agama
Islam (S.K. sahaja)
Ulangkaji UPSR
Sekolah Men.
Rendah
Tingkatan 1 – 3
Bahasa Malaysia
English
Sains
Matematik
Sejarah
Geografi
Pendidikan Islam
Ulangkaji PT3
Sekolah Men. Atas
Tingkatan 4 - 5
Bahasa Malaysia
English
Sains
Biologi / Kimia / Fizik
Matematik / Mat.
Tambahan
Sejarah
Geografi
Ekonomi
Akaun
Pendidikan Islam
Ulangkaji SPM
Fungsi lain
Sumber
Nota statik
Nota Audio Visual / Interaktif
Bank soalan
Latihan
Technology Update
Tutorial pengguna
Bantuan / FAQ online
Pentadbiran laman / aktiviti /
subjek / sumber
TERIMA KASIH…
ExP Group
ExP Group